Sociološka biblioteka

U suradnji sa Nakladom Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo suizdavač je Sociološke biblioteke, koja je nastala 1997. godine pod nazivom Biblioteka Revije za sociologiju. Naziv Sociološka biblioteka dobiva 2001. godine, a nastavlja tradiciju odabira i objavljivanja klasičnih i recentnih djela domaće i svjetske sociologije i srodnih područja.

Saznajte više ovdje.

hrCroatian
Scroll to Top