Skupština

Skupština predstavlja ključno tijelo Društva. Skupštinu čine redovni, pridruženi i studenti članovi, izuzev studenata preddiplomskih studija. Skupština bira Predsjednika Društva, koji predlaže dvoje dopredsjednika i ostale članove Predsjedništva.

Predsjedništvo

Sjednice Skupštine saziva i organizira Predsjedništvo. Predsjedništvo ima minimalno sedam članova i članica, uključujući Predsjednika Društva, dvoje dopredsjednika i tajnika Društva. Predsjedništvo je izvršno tijelo Skupštine koje organizira rad Društva između sjednica Skupštine te predsjednik Društva predsjedava Skupštinom.

Predsjednik Društva

Predsjednik Predsjedništva obnaša i funkciju Predsjednika Društva.

Statut HSD-a, Etički kodeks

Predsjednik

dr. sc. Marko Mustapić

Potpredsjednica

dr. sc. Anja Gvozdanović

Potpredsjednik 

prof. dr. sc. Dragan Bagić

Članica

dr. sc. Simona Kuti

Član

dr. sc. Marko Marelić

Članica

izv. prof. dr. sc. Marija Lončar

Član

izv. prof. dr. sc. Sven Marcelić

Član

doc. dr. sc. Marko Mrakovčić

Članica

dr. sc. Rašeljka Krnić

Tajnica

Marita Grubišić Čabo, mag. soc.

Sud časti

Predsjednica

izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić

Članica

izv. prof. dr. sc. Valerija Barada

Član

doc. dr. sc. Krešimir Žažar

Član

dr. sc. Paško Bilić

hrCroatian
Scroll to Top