Tema kongresa

Tvrdnje o velikom porastu nejednakosti i novim oblicima društvenih isključenosti bile su u središtu brojnih rasprava u društvenim znanostima u posljednja dva desetljeća. U tom kontekstu, često se isticalo da je i hrvatsko društvo danas podvojeno, odnosno da ga obilježava značajan jaz između pojedinih društvenih skupina. U potporu takvoj tvrdnji, u različitim poljima i granama društvenih znanosti obavljen je niz analiza ekonomskih, klasnih, regionalnih, rodnih, kulturnih i drugih razlika u hrvatskom društvu.

Međutim, s obzirom na to da sociološka perspektiva nalaže oprez pri postavljanju širokih i općenitih tvrdnji, uvijek se iznova postavljaju pitanja o tome kako pristupiti analizi nejednakosti i društvenih razlika, do koje se razine nalazi mogu generalizirati, u kolikoj je mjeri riječ o iznimnim društvenim okolnostima, koje bi zahtijevale iznimne društvene intervencije, a u kojoj mjeri se radi o strukturnim i sistemskim razlikama? Otuda i upitnik u naslovu ovogodišnjeg Nacionalnog kongresa Hrvatskog sociološkog društva. Kao sociolozi i sociologinje pitamo se, naime, što zapravo znači klasificirati neko društvo kao „podvojeno“ te kakve su implikacije takve kategorizacije?

Pozivamo vas stoga da se prijedlozima prezentacija i panela uključite u rad ovogodišnjeg Nacionalnog kongresa HSD-a i na primjerima iz Hrvatske pridonesete raspravama koje problematiziraju razlike i podjele, odnosno analiziraju različite mehanizme stvaranja društvenih nejednakosti i njihove posljedice. S obzirom na to da se društvena dinamika danas ne može analizirati isključivo na razini nacionalnih država ili usko definiranih znanstvenih polja, Kongres je otvoren i interdisciplinarnim promišljanjima te primjerima iz drugih zemalja relevantnim za razumijevanje njegove središnje teme. Drugim riječima, uz priloge iz različitih posebnih sociologija, dobrodošla su i izlaganja koja se temelje na intersekcionalnim pristupima i transnacionalnim perspektivama.

Teorijske, metodološke i istraživačke teme relevantne za Kongres obuhvaćaju:

 • Klasne nejednakosti
 • Regionalne nejednakosti
 • Rodne, seksualne i seksualno-orijentacijske razlike i perspektive
 • Urbano-ruralne i rezidencijalne nejednakosti
 • Razlike u pristupu resursima
 • Obrazovne nejednakosti
 • Etničke razlike i nejednakosti
 • Vjerske i religijske razlike
 • Migracije i društvene nejednakosti
 • Nejednakosti među generacijama
 • Druge teme relevantne za naznačene pristupe i probleme.
hrCroatian
Scroll to Top