O časopisu

Revija za sociologiju
Izdavač: Hrvatsko sociološko društvo
Izlazi od 1971.

Revija za sociologiju objavljuje teorijske, istraživačke i metodologijske radove s područja sociologije i srodnih disciplina. Časopis objavljuje i prijevode, prikaze, osvrte, kratke sintetično-kritičke priloge u okviru »Foruma« te druge priloge od znanstvenog i stručnog interesa. Izlazi tri puta godišnje.

Revija za sociologiju objavljuje priloge koji zadovoljavaju standarde akademske relevantnosti i znanstvene izvrsnosti, koji su potvrđeni dvjema pozitivnim anonimnim recenzijama. Prilozi se objavljuju na hrvatskom ili engleskom jeziku, a po posebnoj odluci uredništva i na drugim jezicima.

Ovo je časopis otvorenoga pristupa. U skladu s definicijom otvorenog pristupa BOAI-a, to znači da je korisniku pristup cjelokupnom sadržaju slobodan i besplatan. Korisnici mogu čitati, pohranjivati, kopirati, distribuirati, ispisivati, pretraživati i vezivati cijele teksove članaka u ovom časopisu ne tražeći prethodno dopuštenje izdavača ili autora. Revija za sociologiju primjenjuje CC BY licencu.

Revija za sociologiju autorima ne naplaćuje predaju, obrađivanje ni objavljivanje priloga. Sve troškove obrade i objavljivanja priloga snosi izdavač. Autori priloga objavljenih u Reviji za sociologiju zadržavaju autorsko pravo, uključujući i pravo na copyright. Pristankom na objavljivanje autori daju časopisu pravo prvog objavljivanja u tiskanom te elektroničkom obliku.

Revija za sociologiju pridržava se preporuka Odbora za izdavačku etiku (Committee on Publication Ethics – COPE; http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf) prilikom reguliranja standarda etičnog ponašanja i odnosa sviju strana uključenih u postupak objavljivanja (autora/ica, urednika/ica, recenzenata/ica i izdavača).

Glavna urednica

Tanja Vučković Juroš (Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve)

Članovi i članice uredništva

Valerio Baćak (Rutgers University, Newark), Marija Brajdić Vuković (Sveučilište u Zagrebu), Dražen Cepić (Sveučilište u Zadru), Mateja Čehulić (Sveučilište u Zagrebu), Karin Doolan (Sveučilište u Zadru), Margareta Gregurović (Institut za migracije i narodnosti u Zagrebu), Goran Koletić (Sveučilište u Zagrebu), Siniša Malešević (University College Dublin), Teo Matković (Zagreb), Ivan Puzek (Sveučilište u Zadru), Saša Puzić (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu), Zoran Slavnić (Linköping University, Norrköping)

Tajnica uredništva

Mateja Čehulić (Sveučilište u Zagrebu)

Međunarodni izdavački savjet

Aleksandra Ålund (Linköpings universitet), Rogers Brubaker (University of California Los Angeles), Krzysztof Frysztacki (Uniwersytet Jagielloński), Shashi Kant Jha (Jawaharlal Nehru University), Gail Kligman (University of California Los Angeles), Michael Lanphier (York University), György Lengyel (Budapesti Corvinus Egyetem), Garth Massey (University of Wyoming), Carl-Ulrik Schierup (Linköpings universitet), Valerij A. Tiškov (Российская академия наук), Ksenija Vidmar Horvat (Univerza v Ljubljani)

Izdavački savjet HSD-a

Boris Banovac (Sveučilište u Rijeci), Gordana Cerjan-Letica (Sveučilište u Zagrebu), Jadranka Čačić-Kumpes (Sveučilište u Zadru), Ognjen Čaldarović (Sveučilište u Zagrebu), Rade Kalanj (Sveučilište u Zagrebu), Vjeran Katunarić (Sveučilište u Zadru), Josip Kumpes (Institut za migracije i narodnosti, Zagreb), Dražen Lalić (Sveučilište u Zagrebu), Zvonko Lerotić (Sveučilište u Zagrebu), Svetozar Livada (Sveučilište u Zagrebu), Tena Martinić (Sveučilište u Zagrebu), Silva Mežnarić (Institut za migracije i narodnosti, Zagreb), Vesna Pusić (Sveučilište u Zagrebu), Ivan Rogić (Sveučilište u Zagrebu), Dušica Seferagić (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu), Duško Sekulić (Sveučilište u Zagrebu), Željka Šporer (Sveučilište u Zagrebu), Inga Tomić-Koludrović (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Split), Ozren Žunec (Sveučilište u Zagrebu)

Referiranje objavljenih priloga

CEEAS – Central & Eastern European Academic Source (EBSCO, Ipswich, USA); CEEOL – Central and Eastern European Online Library (Frankfurt am Main, Germany); DOAJ – Directory of Open Access Journals (Lund, Sweden); ERIH PLUS – The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (Bergen, Norway); IBSS – International Bibliography of the Social Sciences (London, UK); Political Science Complete (EBSCO, Ipswich, USA); ProQuest Central (Ann Arbor, USA); ProQuest Sociology (Ann Arbor, USA); ProQuest Social Science Journals (Ann Arbor, USA); Social Services Abstracts (ProQuest, Ann Arbor, USA); Sociological Abstracts, Inc. (San Diego, USA); SCOPUS (Elsevier, Amsterdam, Netherlands); SocINDEX (EBSCO, Ipswich, USA); Worldwide Political Science Abstracts (San Diego, USA)