Predstavljanje knjige „Muslim Civil Society and the Politics of Religious Freedom in Turkey“, 8. 5., Zagreb

Sekcija za sociologiju religije Hrvatskog sociološkog društva i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu – Centar za istraživanje društvenih nejednakosti i održivosti Vas poziva na predstavljanje knjige „Muslim Civil Society and the Politics of Religious Freedom in Turkey“ (Oxford University Press) autora dr. sc. Jeremy F. Waltona (Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity (MPI-MMG); Göttingen, Germany).

Izlaganje će se održati u ponedjeljak, 8. svibnja 2017., u 16.00h u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu (Trg kralja Tomislava 21/I). Predstavljanje knjige održat će se na engleskom jeziku.

Veselimo se Vašem dolasku!

S poštovanjem,

dr. sc. Branko Ančić
voditelj Sekcije za sociologiju religije HSD-a
predstojnik Centra za istraživanje društvenih nejednakosti i održivosti (IDIZ)

dr. sc. Tijana Trako Poljak
tajnica Sekcije za sociologiju religije HSD-a

Predavanje „Kulturni potencijali gradova na jadranskoj obali – usporedbe i perspektive“, 24. 4. 2017., 17h

Sekcija za sociologiju prostora Hrvatskog sociološkog društva organizira predavanje „Kulturni potencijali gradova na jadranskoj obali – usporedbe i perspektive“ koje će održati doc. dr. sc. Krešimir Krolo, doc. dr. sc. Sven Marcelić i doc. dr. sc. Željka Tonković s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Na predavanju će se predstaviti rezultati anketnog istraživanja o kulturnim potrebama, kulturnom kapitalu i vrijednostima mladih u većim urbanim sredinama na jadranskoj obali.
Anketiranje je provedeno na uzorku od 2730 učenika i učenica trećih i četvrtih razreda srednjih škola u šest velikih obalnih gradova: Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split i Dubrovnik. Istraživanje je za cilj imalo mapirati kulturne potrebe uspoređujući gradove i regije (Istra, Kvarner i Dalmacija) s obzirom na razlike u vrijednosnim orijentacijama mladih. Namjera javnog predavanja je kontekstualizirati dobivene rezultate istraživanja te, kroz formu javne rasprave, naznačiti razvojne potencijale gradova koji se mogu iskoristiti za osmišljavanje razvojnih strategija.

Predavanje će se održati 24. 4. 2017. s početkom u 17h u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, Trg Marka Marulića 19, Zagreb.

HSD objavljuje natječaj za dodjelu naknade putnih troškova financiranu iz Fonda budućnosti HSD-a

Naknada putnih troškova dodjeljuje se za financiranje troškova izlaganja na znanstvenim konferencijama ili kongresima ili za pohađanje zimskih/ljetnih škola i znanstvenih radionica u Hrvatskoj i inozemstvu. Prednost će imati kandidati koji putuju u inozemstvo.

Na natječaj se mogu prijaviti znanstveni novaci/inje, asistenti/ice, viši asistenti/ce i studenti/ice diplomskih i poslijediplomskih doktorskih studija sociologije u Hrvatskoj ili inozemstvu, a koji su članovi HSD-a. Kandidati se mogu prijaviti za financiranje maksimalno jedne konferencije/kongresa/radionice/ljetne/zimske škole koja je ili bila održana u razdoblju od 01. listopada 2016. do datuma objave natječaja ili koja će se održati u razdoblju nakon objave natječaja do 30. rujna 2017.godine.

Zaprimljene zahtjeve vrednovat će komisija imenovana od strane HSD-a. Pri razmatranju zahtjeva u obzir će se uzeti relevantnost konferencije/kongresa/radionice/škole za znanstveno usavršavanje studenta/ice (primjerice, značaj konferencije ili kongresa, tematska vezanost uz studentov rad ili stjecanje vještina potrebnih za istraživanje).

Zahtjev za dodjelu naknade putnih troškova treba uključivati: 1) Popunjeni prijavni obrazac za putnu stipendiju; 2) Potvrdu o održanom izlaganju ili sudjelovanju na zimskoj školi ili radionici (npr. kopiju iz knjige sažetaka ili programa ili kopiju certifikata o izlaganju ili sudjelovanju), odnosno potvrdu o radu prihvaćenom za izlaganje ili o dobivenom mjestu u ljetnoj školi ili radionici (npr. kopiju pisma ili e-maila primitka); 3) CV / životopis.

Prijavni obrazac nalazi se ovdje. Rok za dostavu zahtjeva sa svim prilozima je 19. 5. 2017. Zahtjev se dostavlja u jednom primjerku na Hrvatsko sociološko društvo, Amruševa 11, 10000 Zagreb, sa naznakom ‘Za natječaj’ te elektronski na: info@hsd.hr. Nepotpuni ili zakašnjeli zahtjevi neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od dva tjedna od dana završetka natječaja.

Više o Fondu budućnosti HSD-a i Pravilniku za dodjelu naknade putnih troškova možete pročitati na sljedećoj poveznici.

Poziv za prikupljanje podataka za 12. broj newslettera o međunarodnim publikacijama članova HSD-a

Poštovani članovi i članice HSD-a,

U pripremi je dvanaesti broj newslettera koji sadrži  informacije o radovima koje su prethodnom razdoblju članovi HSD-a objavili u međunarodnim časopisima te u zbornicima i knjigama izdanim od strane međunarodnih izdavača.

Stoga molim sve kolegice i kolege koji su u razdoblju između 1. 10. 2016. i 1. 04. 2017. objavili radove u međunarodnim publikacijama da do 21. 04. ispune online obrazac koji se nalazi ovdje.

Unaprijed hvala.

Srdačni pozdravi,

Tanja Vučković Juroš

Poziv na sudjelovanje na 6. Nacionalnom sociološkom kongresu Hrvatskog sociološkog društva, 7. – 8. travnja 2017. godine

VI. NACIONALNI SOCIOLOŠKI KONGRES HRVATSKOG SOCIOLOŠKOG DRUŠTVA

STRUKTURA I DINAMIKA DRUŠTVENIH NEJEDNAKOSTI

Zagreb, 7. – 8. travnja 2017.

Organizator: Hrvatsko sociološko društvo (HSD)

Programski odbor:

Dr. sc. Branko Ančić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ)
Dr. sc. Paško Bilić, Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO)
Doc. dr.sc. Karin Doolan, Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru
Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Dr. sc. Ankica Marinović, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ)
Doc. dr. sc. Petra Rodik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Doc. dr. sc. Ivan Landripet, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Organizacijski odbor:

Izv. prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Davorka Matić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Doc. dr. sc. Ivan Burić, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu
Dr. sc. Jaka Primorac, Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO)
Dr. sc. Anja Gvozdanović, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ)

Mjesto održavanja: Zagreb, 7. – 8. travnja 2017.

Rok za slanje sažetaka: 15. veljače 2017. godine

Obavijest o (ne)prihvaćanju sažetka: 1. ožujka 2017. godine

Rok za uplatu kotizacije: 15. ožujka 2017. godine

Kotizacija: 250,00 kn (članovi/ce HSD-a); 350,00 kn (osobe koje nisu članovi/ice HSD-a)

Kontakt: Tajništvo HSD-a, info@hsd.hr, anja@idi.hr

TEMATSKI OKVIR KONGRESA:

Kongres HSD-a posvećen je temi sociološke perspektive društvenih nejednakosti. Još 1974. godine naš ugledni sociolog Srđan Vrcan objavio je knjigu „Društvene nejednakosti i moderno društvo“ u kojoj je zaključio da je nejednakost u suvremenim društvima sistemske i strukturalne naravi, složena i višedimenzionalna pojava Istaknuo je da egalitarno usmjerena društvena gibanja nisu nikad uspjela ostvariti svoje ciljeve, te da znanstveno-tehnološki razvoj u procesu industrijalizacije i modernizacije ne vodi ireverzibilnom trendu egalitarnosti. Vrcan nadalje ukazuje kako ekonomski rast koji bi načelno svima trebao povećati bogatstvo ne ublažuje nejednakosti, a pritisak prema preraspodjeli nema učinka odnosno razlike se ne čine manje važnim ako svi dobivaju više. Iako društvene nejednakosti nisu bile u fokusu istraživanja hrvatske sociologije u posljednjim desetljećima, eksponencijalni rast društvenih nejednakosti, problem strukturalne nezaposlenosti, rast siromaštva i odlazak mladih i obrazovanih u potrazi za boljim životom u inozemstvu, potiče niz pitanja o uzrocima i posljedicama tog procesa i ponovno usmjerava sociološka istraživanja prema analizi strukture i dinamike društvenih nejednakosti kao temeljnih socioloških koncepata.

Recentniji interes svjetske znanstvene zajednice i javnosti za pitanja društvenih nejednakosti pobudio je izlazak knjige T. Pikettyja „Kapital u 21. stoljeću“ 2014. godine koja je vrlo brzo proglašena ekonomskom knjigom desetljeća. Pikettyjeva analiza pokazala je kako se sve više bogatstva koncentrira u rukama elite koja se bogati nasljeđivanjem, a manje svojim radom. Sociologija je razvila različite pristupe fenomenu drastičnog porasta nejednakosti u društvu uz konsenzus kako je to vjerojatno najvažniji problem suvremenog društva. Jedan dio sociologa poput M. Burawoya predlaže povratak sociološkoj tradiciji kojoj je civilno društvo u središtu interesa, a analizu temelji na kritici komodifikacije, marketizacije i financijalizacije društva. On polazi od dva različita pogleda na društvene nejednakosti nakon ekonomske krize 2008. izvan sociologije, jedan je pape Franje koji naglašava problem isključenosti iz tržišnog društva, a drugi ekonomista T. Pikettyja koji se bavi nejednakom uključenosti u tržišno društvo. S druge strane sociolozi poput U. Becka smatraju da je transformaciju i reprodukciju društvenih klasa u 21. stoljeću potrebno promatrati u odnosu na distribuciju dobrog i lošeg i time povezanih sistemskih rizika. Rizik se ne može svesti samo na životne šanse individua, a sociologija ne bi trebala previdjeti rizike povezane s državom, znanošću, upravljanjem masovnim medijima, novim korporativnim ulogama, zakonom i društvenim pokretima. Britanski sociolog Goldthorpe pak ističe važnost povratka sociološkim konceptima statusa i klase u analizi nejednakosti naglašavajući razlike u ekonomskom i sociološkom pristupu istraživanja fenomena nejednakosti. Dok se ekonomski pristup fokusira na značajke pojedinaca kao što su prihod, bogatstvo i obrazovanje, sociološki pristup karakterizira koncept nejednakosti u relacijskom smislu kao društveni status i klasnu pripadnost, odnosno u smislu društvenih odnosa unutar kojih je individua manje ili više privilegirana. Klasa se tako definira društvenim odnosima unutar pozicije na tržištu rada u odnosu na sigurnost, stabilnost i očekivanost dohotka. Posebno je važno istaknuti istraživanje strukture nejednakosti u smislu višedimenzionalnosti stratifikacije.

Pozivamo Vas da se uključite u rad Kongresa koji ima za cilj odgovoriti na aktualna pitanja hrvatskog društva, ali i našeg regionalnog okruženja. Predlažemo sljedeće teme za raspravu, ali i drugi aspekti problema vezani uz temu Kongresa su dobrodošli:

 • Oblici nejednakosti i društvena isključenost: rodne, obrazovne, prostorne, etničke i religijske nejednakosti
 • Društvena i klasna struktura u perspektivi sociologije nejednakosti
 • Nove i stare nejednakosti
 • Nove nejednakosti u EU i migrantska kriza
 • Koliko je članstvo Hrvatske u EU djelovalo na strukturu i dinamiku nejednakosti?
 • Metodologijski izazovi istraživanja društvenih nejednakosti i društvene strukture
 • Digitalna i tehnološka nejednakost
 • Kakva je dinamika rasta društvenih nejednakosti u post tranzicijskim uvjetima, ima li razlika između zemalja u regiji?
 • Kako su tri osnovna procesa tranzicije, liberalizacija, privatizacija i demokracija, djelovali na porast nejednakosti? Kako interpretirati nejednakosti u regiji u odnosu na svijet?
 • Kakva je povezanost društvene moći i bogatstva?
 • Kako izgraditi pravednije društvo i koja je uloga društvene solidarnosti u izgradnji takvog društva?
 • Prosvjedi protiv nejednakosti
 • Kako okolišne krize poput elementarnih nepogoda pojačavaju društvene nejednakosti?

PRIJAVA SUDJELOVANJA

Pozivamo članove/ice Hrvatskoga sociološkog društva i sve druge zainteresirane da pošalju prijedloge svojih konferencijskih priopćenja. Molimo da naslov i sažetak prijedloga veličine između (minimalno) 350 i (maksimalno) 500 riječi uz svoje ime, adresu, naziv ustanove zaposlenja i e-mail adresu pošalju najkasnije do 15. veljače 2017. godine putem elektroničke pošte na adresu Tajništva HSD-a: info@hsd.hr ili anja@idi.hr.

U sažetku treba navesti opći prikaz teme, metodski pristup, glavne rezultate i zaključak, a sažetku također valja pridružiti do sedam ključnih riječi. Predložak za pisanje sažetaka nalazi se ovdje.

Sažetke prijedloga konferencijskih priopćenja recenzirat će članovi/ice recenzentskoga odbora, a povratna informacija o ishodu recenzijskoga postupka bit će proslijeđena autorima/icama do 1. ožujka 2017.godine. Autori/ce prihvaćenih izlaganja dužni su uplatiti kotizaciju do 15. ožujka 2017. godine kako bi im sažetak bio uvršten u program Kongresa.

Uplata kotizacija vrši se na broj računa HSD-a: IBAN: HR1623900011100315979, Hrvatska poštanska banka d.d. (BIC code banke: HPBZHR2x). Na posebnu uplatnicu unesite odgovarajući iznos, a u rubriku “poziv na broj” unesite svoji OIB. Ukoliko uplatu vršite putem internetskog ili mobilnog bankarstva tada Vas molimo da nam uvjerenje o odgovarajućoj transakciji proslijedite na adresu elektroničke pošte info@hsd.hr, ili nam kopiju uplatnice pošaljite poštom na adresu:

Hrvatsko sociološko društvo
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Amruševa 11/II
10000 Zagreb

Objavljen zbornik Towards a European Society. Boundaries, Borders, Barriers u izdanju nakladničke kuće Routledge

Objavljen je zbornik Towards a European Society. Boundaries, Borders, Barriers u izdanju nakladničke kuće Routledge čiji su urednici Ronald J.Pohoryles (ICCR, Beč) i Saša Božić (Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru). Zbornik je nastao na temelju tematskog broj časopisa Innovation: The European Journal of Social Science Research nakon konferencije održane u lipnju 2014 u Zagrebu, a u organizaciji Hrvatskog sociološkog društva i Europske sociološke asocijacije. Radove u zborniku potpisuju hrvatski i drugi europski sociolozi i sociologinje, a zbornik je posvećen oživljavanju rasprave o oblicima i dosezima europeizacije u različitim društvenim područjima.

Poziv na diskusiju “Mediji i politika izbjegličke krize na Balkanskoj ruti”

Pozivamo Vas na diskusiju “Mediji i politika izbjegličke krize na Balkanskoj ruti” u organizaciji Sekcije za sociologiju medija Hrvatskoga sociološkog društva. Diskusija će se održati u knjižnici Bogdana Ogrizovića 6. listopada 2016. s početkom u 17:00 sati. Izlagači su dr. sc. Senada Šelo Šabić sa Odjela za međunarodne ekonomske i političke odnose Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu, dr. sc. Drago Župarić-Iljić sa Instituta za migracije i narodnosti, te dr.sc. Paško Bilić sa Odjela za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu. U uvodnom će se dijelu predstaviti istraživanja koja iz različitih disciplinarnih i metodoloških kuteva gledanja proučavaju temu izbjegličke krize kao jednu od ključnih društvenih, kulturnih, političkih i ekonomskih tema suvremenog hrvatskog, europskog i globalnog konteksta. Više informacija o događaju možete pronaći ovdje.

Veselimo se vašem dolasku!

Srdačan pozdrav,

Dina Vozab
Tajnica Sekcije za sociologiju medija HSD-a
Centar za istraživanje medija i komunikacija
Fakultet političkih znanosti

Poziv na predavanje “Nastanak zelene ekonomske znanosti iz perspektive sociologije znanja”, 28. 09. 2016., Zagreb

Sekcija za istraživanja znanosti i tehnologije pri Hrvatskom sociološkom društvu poziva Vas na izlaganje i prateću diskusiju na temu sociologije znanja i razvoja znanstvenih disciplina u srijedu 28. 09. 2016. s početkom u 17:00 sati u prostorijama Instituta za društvena istraživanja, Trg kralja Tomislava 21/I, Zagreb.

Uvodničar u diskusiju bit će istraživač iz Instituta za društvena istraživanja dr. sc. Nikola Petrović s izlaganjem “Nastanak zelene ekonomske znanosti iz perspektive sociologije znanja”.

Radujemo se Vašem dolasku!

Srdačan pozdrav,

voditeljica Sekcije
doc. dr. sc. Marija Brajdić Vuković