Objavljen zbornik Towards a European Society. Boundaries, Borders, Barriers u izdanju nakladničke kuće Routledge

Objavljen je zbornik Towards a European Society. Boundaries, Borders, Barriers u izdanju nakladničke kuće Routledge čiji su urednici Ronald J.Pohoryles (ICCR, Beč) i Saša Božić (Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru). Zbornik je nastao na temelju tematskog broj časopisa Innovation: The European Journal of Social Science Research nakon konferencije održane u lipnju 2014 u Zagrebu, a u organizaciji Hrvatskog sociološkog društva i Europske sociološke asocijacije. Radove u zborniku potpisuju hrvatski i drugi europski sociolozi i sociologinje, a zbornik je posvećen oživljavanju rasprave o oblicima i dosezima europeizacije u različitim društvenim područjima.

Poziv na diskusiju “Mediji i politika izbjegličke krize na Balkanskoj ruti”

Pozivamo Vas na diskusiju “Mediji i politika izbjegličke krize na Balkanskoj ruti” u organizaciji Sekcije za sociologiju medija Hrvatskoga sociološkog društva. Diskusija će se održati u knjižnici Bogdana Ogrizovića 6. listopada 2016. s početkom u 17:00 sati. Izlagači su dr. sc. Senada Šelo Šabić sa Odjela za međunarodne ekonomske i političke odnose Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu, dr. sc. Drago Župarić-Iljić sa Instituta za migracije i narodnosti, te dr.sc. Paško Bilić sa Odjela za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu. U uvodnom će se dijelu predstaviti istraživanja koja iz različitih disciplinarnih i metodoloških kuteva gledanja proučavaju temu izbjegličke krize kao jednu od ključnih društvenih, kulturnih, političkih i ekonomskih tema suvremenog hrvatskog, europskog i globalnog konteksta. Više informacija o događaju možete pronaći ovdje.

Veselimo se vašem dolasku!

Srdačan pozdrav,

Dina Vozab
Tajnica Sekcije za sociologiju medija HSD-a
Centar za istraživanje medija i komunikacija
Fakultet političkih znanosti

Poziv na predavanje “Nastanak zelene ekonomske znanosti iz perspektive sociologije znanja”, 28. 09. 2016., Zagreb

Sekcija za istraživanja znanosti i tehnologije pri Hrvatskom sociološkom društvu poziva Vas na izlaganje i prateću diskusiju na temu sociologije znanja i razvoja znanstvenih disciplina u srijedu 28. 09. 2016. s početkom u 17:00 sati u prostorijama Instituta za društvena istraživanja, Trg kralja Tomislava 21/I, Zagreb.

Uvodničar u diskusiju bit će istraživač iz Instituta za društvena istraživanja dr. sc. Nikola Petrović s izlaganjem “Nastanak zelene ekonomske znanosti iz perspektive sociologije znanja”.

Radujemo se Vašem dolasku!

Srdačan pozdrav,

voditeljica Sekcije
doc. dr. sc. Marija Brajdić Vuković

Poziv na javno predstavljanje knjige T. Trako Poljak “Hrvatski simbolički identitet”, Zagreb, četvrtak 15. 9. 2016. u 18.00h

Iznimno nam je zadovoljstvo uputiti Vam pozivnu notu na javno predstavljanje knjige doc. dr. sc. Tijane Trako Poljak „Hrvatski simbolički identitet. Značenja nacionalnih simbola iz perspektive hrvatskih građana“ (Zagreb, TIM press, 2016., 316 str.) koje će se u organizaciji Sekcije za teorijsku sociologiju Hrvatskoga sociološkog društva održati u četvrtak 15. 9. 2016. u 18.00h u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića (Preradovićeva 5, Zagreb).

Odgovarajuće prigodno slovo o knjizi će iznijeti odnosno pojedine aspekte ovoga djela tematizirati:

Hašim Bahtijari; urednik
(TIM press, Zagreb)

Prof. dr. sc. Neven Budak; recenzent
(Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest)

Prof. dr. sc. Vjeran Katunarić; recenzent
(Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju)

Doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak; autorica
(Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju)

Veselimo se Vašem dolasku!

Uz izraze štovanja te uz lijepi pozdrav,

Dr. sc. Krešimir Žažar, voditelj Sekcije

Dodijeljene naknade putnih troškova Fonda budućnosti za 2016. godinu

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da je završen postupak evaluacije prijava pristiglih na Natječaj za dodjelu naknade putnih troškova HSD-a u 2016. godini koji se dodjeljuje iz sredstava Fonda budućnosti HSD-a.

Nakon završene evaluacije prijava dodjeljene su dvije naknade putnih troškova:

  • Krešimiru Žažaru za sudjelovanje na ‘Third ISA Forum of Sociology – ‘The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World’ sa izlaganjem na temu “The Search for an Adequate Denominator of the Current Social World: Theoretical Considerations of Providing Conceptual Labels to Contemporary Societies”
  • Nikolini Hazdovac Bajić za sudjelovanje na ’12th ISORECEA conference & ESA RN34 mid-term conference: Religion and Non-religion in Contemporary Societies – Theoretical, Empirical and Methodological Challenges for Research in Central and Eastern Europe and beyond’ sa izlaganjem “Nonreligious and Atheists Groups, Initiatives and Organizations in Croatia: Rebels With(out) a Cause?“

Zapisnik sjednice Predsjedništva na kojem su donesene odluke o financiranju nalazi se na sljedećoj poveznici.

Ovim putem čestitamo kolegici i kolegi!

Natječaj za dodjelu Naknade putnih troškova koja se financira iz Fonda budućnosti HSD-a

Hrvatsko sociološko društvo objavljuje natječaj za dodjelu Naknade putnih troškova koja se financira iz Fonda budućnosti HSD-a.

Naknada putnih troškova dodjeljuje se za financiranje troškova izlaganja na znanstvenim konferencijama ili kongresima ili za pohađanje zimskih/ljetnih škola i znanstvenih radionica u Hrvatskoj i inozemstvu. Prednost će imati kandidati koji putuju u inozemstvo.

Na natječaj se mogu prijaviti znanstveni novaci/inje, asistenti/ice, viši asistenti/ce i studenti/ice diplomskih i poslijediplomskih doktorskih studija sociologije u Hrvatskoj ili inozemstvu, a koji su članovi HSD-a. Kandidati se mogu prijaviti za financiranje maksimalno jedne konferencije/kongresa/radionice/ljetne/zimske škole koja je ili bila održana u razdoblju od 01. listopada 2015. do datuma objave natječaja ili koja će se održati u razdoblju nakon objave natječaja do 30. rujna 2016. godine.

Zaprimljene zahtjeve vrednovat će komisija imenovana od strane HSD-a. Pri razmatranju zahtjeva u obzir će se uzeti relevantnost konferencije/kongresa/radionice/škole za znanstveno usavršavanje studenta/ice (primjerice, značaj konferencije ili kongresa, tematska vezanost uz studentov rad ili stjecanje vještina potrebnih za istraživanje).

Zahtjev za dodjelu naknade putnih troškova treba uključivati:
1) Popunjeni prijavni obrazac za putnu stipendiju;
2) Potvrdu o održanom izlaganju ili sudjelovanju na zimskoj školi ili radionici (npr. kopiju iz knjige sažetaka ili programa ili kopiju certifikata o izlaganju ili sudjelovanju), odnosno potvrdu o radu prihvaćenom za izlaganje ili o dobivenom mjestu u ljetnoj školi ili radionici (npr. kopiju pisma ili e-maila primitka);
3) CV / životopis.

Prijavni obrazac nalazi se ovdje.

Rok za dostavu zahtjeva sa svim prilozima je 4. 7. 2016. Zahtjev se dostavlja u jednom primjerku na Hrvatsko sociološko društvo, Amruševa 11, 10000 Zagreb, s naznakom ‘Za natječaj‘. Nepotpuni ili zakašnjeli zahtjevi neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od dva tjedna od dana završetka natječaja.

Više o Fondu budućnosti HSD-a i Pravilniku za dodjelu naknade putnih troškova možete pročitati na sljedećoj poveznici.

Poziv na tribinu “Sistemska teorija: promašen ili nedostatno korišten teorijski okvir?”, Zagreb, četvrtak 2. 6. 2016. u 18.00h

Iznimno nam je zadovoljstvo uputiti Vam pozivnu notu na tribinu u organizaciji Sekcije za teorijsku sociologiju Hrvatskoga sociološkog društva pod naslovom „Sistemska teorija: promašen ili nedostatno korišten teorijski okvir?“ koja će se održati u četvrtak 2. 6. 2016. u 18.00h u prostorijama Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu (A. Hebranga 17, Zagreb). Na tribini će sudjelovati odnosno ekspozee iznijeti:

Prof. dr. sc. Josip Kregar
(Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb)

Prof. dr. sc. Ivan Markešić
(Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, Zagreb)

Veselimo se Vašem dolasku i prilogu diskusiji!

Uz izraze štovanja te uz lijepi pozdrav,

Dr. sc. Krešimir Žažar, voditelj Sekcije

Arhiva Revije za sociologiju dostupna je u elektroničkom obliku

Sa zadovoljstvom vas možemo obavijestiti da su prilozi objavljeni u prvih tridesetak godišta Revije za sociologiju (1971. – 2002.) napokon dostupni u elektroničkom obliku. Kako je prilikom digitalizacije starijih brojeva korištena OCR konverzija, sve je priloge moguće pretraživati po riječima i nizovima riječi.

Uz očigledne prednosti slobodnog pristupa Revijinoj arhivi putem interneta za sociološku i širu akademsku zajednicu, izražavamo nadu da će laka dostupnost svih brojeva Revije za sociologiju omogućiti da još poneka stara analiza ili ideja postane “vruća” akademska, a možda i društvena, tema.

Srdačno se zahvaljujemo svim članovima i članicama prethodnog i sadašnjeg Uredništva, kao i svim drugim uključenim osobama, koje su pridonijele započinjanju i dovršetku postupka digitalizacije starijih brojeva Revije te postavljanju digitaliziranih priloga na portal Hrčak.

Uredništvo Revije za sociologiju

In memoriam Milan Mesić (1948. – 2016.)

Javljamo tužnu vijest da je naš dragi i uvaženi kolega prof. dr. sc. Milan Mesić preminuo u subotu 23. travnja 2016. godine, nakon duge i teške bolesti.

Milan Mesić bio je redovni profesor u trajnom zvanju te osnivač i Predstojnik Katedre za migracijske i etničke studije. Utemeljitelj je i prvi direktor Instituta za migracije i narodnosti Sveučilišta u Zagrebu (danas Institut za migracije i narodnost), u okviru kojeg je utemeljio časopis Migracijske i etničke teme, čiji je bio glavni i odgovorni urednik. Zaslužan je za uvođenje migracijskih studija u hrvatsku sociologiju te društvene i humanističke znanosti općenito. Pokrenuo je i vodio jedan od prvih poslijediplomskih studija iz područja sociologije migracija u Europi. Tijekom i nakon Domovinskog rata proveo je niz istraživanja o izbjeglicama i povratnicima.

Dobitnik je Državne nagrade za znanost u dva navrata te Povelje Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Nositelj je Spomenice Domovinskog rata.

Pogreb kolege Milana Mesića održat će se u srijedu 27. travnja 2016. godine s početkom u 12.10h na Krematoriju gradskog groblja Mirogoj.