Poziv na prijavu radova za međunarodnu znanstvenu konferenciju “Mlade žene i rodna ravnopravnost u post-jugoslavenskim društvima: Istraživanja, prakse i politike”, 26. i 27. studeni 2013.

Pozivamo Vas na prijavu radova za međunarodnu znanstvenu konferenciju ‘Mlade žene i rodna ravnopravnost u post-jugoslavenskim društvima: Istraživanja, prakse i politike‘ u sklopu Participacijskog programa UNESCO-a za 2012. – 2013. godinu. Datum održavanja konferencije: 26. i 27. studeni 2013. Mjesto održavanja konferencije: Zagreb, Hrvatska.

Rok za prijavu sažetaka: 15. 05. 2013.

Rok za predaju cjelovitih radova: 10. 09. 2013.

Podteme konferencije: Mlade žene i kultura; Ljudska prava žena i institucionalni mehanizmi njihove zaštite; Rod i procesi odlučivanja; Rodno osjetljivo obrazovanje i perspektive na tržištu rada; Nasilje i trgovina ženama; Transformacija obitelji, reproduktivne politike i zdravlje.

Datum održavanja konferencije: 26. i 27. studeni 2013.

Mjesto održavanja konferencije: Zagreb, Hrvatska.

Organizatori: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu.

Pokrovitelj konferencije: Hrvatsko sociološko društvo, Sekcija HSD-a „Žena i društvo“.

Rok za prijavu sažetaka: 15. 05. 2013.

Rok za predaju cjelovitih radova: 10. 09. 2013.

Jezik konferencije: hrvatski / bosanski / srpski / engleski.

Više o konferenciji i prijava na: www.idi.hr/ywage.

Kontakt: ywage@idi.hr.

Organizacijski odbor konferencije:

Mirjana Adamović
Branka Galić
Anja Gvozdanović
Ana Maskalan
Dunja Potočnik
Lejla Somun Krupalija

Više članaka

hrCroatian
Scroll to Top