Održano javno predavanje „Urbane kulturne politike u turističkom gradu – sociološki pristup“, Zadar, 29. 4. 2013.

U organizaciji Hrvatskog sociološkog društva – podružnica Zadar i Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, u ponedjeljak, 29. 4. 2013. u 18,30 sati, učionica 121, zgrada Sveučilišta u Zadru na rivi, održano je javno predavanje s nazivom „Urbane kulturne politike u turističkom gradu – sociološki pristup“. Predavanje je održao mr. sc. Mirko Petrić, viši predavač s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru.

U predavanju su izneseni rezultati istraživanja o tome kakve kulturne politike provodi 2.000 gradonačelničkih ureda u 13 europskih zemalja. Podaci su stavljeni u kontekst aktualnih potreba turističkih gradova na jadranskoj obali. Razmatrana je prikladnost pojedinih pristupa planiranju urbanog i kulturnog razvoja u sredinama koje su, u post-tranzicijskim okolnostima, izložene osobito jakim pritiscima na svoje prostorne i baštinske resurse, te gradske i građanske tradicije.

Između ostaloga, u predavanju su objašnjene prednosti i nedostaci razvojnih scenarija utemeljenih na pojmovima kao što su „grad umjetnosti”, „grad kulture”, „kreativni grad”, „obrazovni grad” te „politika kulturnih scena”. U dvosatnom predavanju i diskusiji sudjelovalo je preko 30 profesora/ica, studenata/ica te predstavika/ tijela državne uprave. Događaj je popraćen u lokalnim medijima.

Više članaka

hrCroatian
Scroll to Top