Najava konferencije “Sociology at Sea. Culture, Economy and Society in a Maritime Perspective”, 27. – 29. 9. 2013., Zadar

Obavještavamo Vas da od 27. – 29. 9. 2013. godine traje konferencija ‘Sociology at Sea. Culture, Economy and Society in a Maritime Perspective‘ koju organizira Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru.

Konferencija se održava pod pokroviteljstvom European Sociological Association (Research Stream “Maritime Sociology), Croatian Sociological Association (HSD), Italian Sociological Association (Section “Environment and Territory), Mediterranean Association of Sociology of Tourism, Central European Initiative (CEI), Adriatic-Ionian Initiative (AII).

Program konferencije nalazi se na sljedećoj poveznici.

Knjigu sažetaka kao i ostale informacije možete naći na mrežnoj stranici konferencije.

Više članaka

hrCroatian
Scroll to Top