Arhiva Revije za sociologiju dostupna je u elektroničkom obliku

Sa zadovoljstvom vas možemo obavijestiti da su prilozi objavljeni u prvih tridesetak godišta Revije za sociologiju (1971. – 2002.) napokon dostupni u elektroničkom obliku. Kako je prilikom digitalizacije starijih brojeva korištena OCR konverzija, sve je priloge moguće pretraživati po riječima i nizovima riječi.

Uz očigledne prednosti slobodnog pristupa Revijinoj arhivi putem interneta za sociološku i širu akademsku zajednicu, izražavamo nadu da će laka dostupnost svih brojeva Revije za sociologiju omogućiti da još poneka stara analiza ili ideja postane “vruća” akademska, a možda i društvena, tema.

Srdačno se zahvaljujemo svim članovima i članicama prethodnog i sadašnjeg Uredništva, kao i svim drugim uključenim osobama, koje su pridonijele započinjanju i dovršetku postupka digitalizacije starijih brojeva Revije te postavljanju digitaliziranih priloga na portal Hrčak.

Uredništvo Revije za sociologiju

Više članaka

hrCroatian
Scroll to Top