Preminuo Ivan Markešić

U srijedu, 6. ožujka, nakon duge i teške bolesti preminuo je dr. sc. Ivan Markešić, znanstveni savjetnik u trajnome zvanju, redoviti profesor u trajnome zvanju te redoviti član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, u području društvenih znanosti, polju sociologije.

Kolega Markešić rođen u Proslapu (Prozor, BiH) 1954. godine. Studij sociologije završio je na Fakultetu političkih nauka (1978.) te studij njemačkoga jezika na Filozofskome fakultetu (1984.) Sveučilišta u Sarajevu. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je poslijediplomski studij iz područja sociologije religije i magistrirao s temom Politička teologija Dorothee Soelle – sociološke pretpostavke i sociološke implikacije (1988.) te doktorirao s temom Religija u teoriji sustava Niklasa Luhmanna (1997.). Nakon završenog studija je prvih godina radio u gospodarstvu u BiH, a 1987. godine se zapošljava kao znanstveni novak u Institutu za društvena istraživanja u Sarajevu. Uslijed ratnih zbivanja seli u Zagreb 1992. gdje se zapošljava u Hrvatskom informacijskom centru (HIC) i potom 1993. u Leksikografskome zavodu Miroslav Krleža. Od 2005. do umirovljenja radi u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar.

Tijekom rada u institutu Ivo Pilar bio je voditelj dva znanstvena projekata Ministarstva znanosti i obrazovanja Znanstveno nazivlje teologije, sociologije religije i filozofije religije (2002.-2006.) i Religijski, nacionalni i politički identitet Hrvata u Bosni i Hercegovini (2008.- 2014.) te suradnik na tri znanstvena projekta Hrvati kao dio multikulturalnog identiteta okolnih zemalja (1996.-2002.), Globalizacija i postmoderni religijski i crkveni pokreti u Hrvatskoj (2002.-2005.) te Hrvatski identitet, religija i izazovi europskih integracija (2007.- 2011.). Objavio je šest knjiga te više od 40 znanstvenih radova. Recenzirao je 17 knjiga i brojne članke u znanstvenim časopisima. Bio je član uredništva časopisa Društvena istraživanja (1996.-2000.). Izlagao je na 50-ak međunarodnih i domaćih znanstvenih konferencija. Bavio se i prevođenjem, pa je s njemačkoga na hrvatski jezik preveo šest knjiga i jednu knjigu s hrvatskoga na njemački jezik. Na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 1997. godine predavao je kolegije Sociološke teorije, Sociologiju religije, Religije svijeta, Sociologiju umiranja i smrti, Fenomenologijska sociologija.

Akademik Ivan Markešić bio je iznimno aktivan javni intelektualac, vrlo čest sudionik javnih rasprava i gost TV i radijskih emisija, često je davao intervjue i izjave za medije, a bio je i kolumnist Večernjeg lista. U svojoj plodnoj karijeri se ustrajno zalagao za jačanje međureligijskog dijaloga te razvoj demokratskih vrijednosti i tolerancije u našem društvu.

Više članaka

hrCroatian
Scroll to Top