KONGRES 2021. KRIZA KAO PRILIKA?

Pandemija bolesti COVID-19 uzrokovala je već dugo neviđenu krizu čije sve posljedice još nisu u potpunosti jasne. Nema nikakve sumnje da je virus uzdrmao ljudsku civilizaciju na više razina generirajući krizu u zdravstvu i kvaliteti života, ekonomiji i potrošnji, mobilnosti i uslugama, socijalnim pitanjima i ljudskim pravima, te psihološkom stanju i osjećaju zadovoljstva pojedinaca. 

U kratkom smo vremenu svjedočili snažnu promjenu od narativa solidarnosti i povjerenja do narativa nepovjerenja i sukoba. Poznata je izreka kako je svaka kriza ujedno i prilika. Govori se o nužnosti promjene razvojne paradigme, o važnosti događaja i trenutka da se ne vratimo na tzv. staro normalno. Hrvatska će kao članica EU testirati i razvijati otpornost i održivost kroz primjenu Europskog zelenog plana koji je uslijed krize uzrokovane bolesti COVID-19 i odgovora EU-a na nju integriran u Plan za oporavak EU Sljedeće generacije.

Saznajte više na poveznicama: Program kongresa, Knjiga sažetaka

hrCroatian
Scroll to Top