Sekcija za europske studije

Sekcija za europske studije osnovana je kao dvanaesta sekcija Hrvatskog sociološkog društva 16. studenog 2020. godine. Sekcija okuplja sociologe/inje koji/e se bave temama europeizacije hrvatskog društva i sociološkim pristupima proučavanja Europske unije. Od sredine 2000-ih razvijaju se intenzivnije inicijative da se sociološki pristupi proučavanja Europske unije i njezinog utjecaja na europska društva uobliče u koherentnu cjelinu. Od kraja 2000-ih Europsku uniju pogodile su krize koje stvaraju podjele među državama članicama, ali i unutar europskih društava, te čak nagovještavaju dezintegraciju EU-a. Hrvatsku sociologiju je u razdoblju prije i neposredno nakon ulaska Hrvatske u EU obilježio veći broja radova koji su se bavili stavovima prema Europskoj uniji i procesom europeizacije. No tema europeizacije hrvatskog društva i njegovog pozicioniranja unutar Europske unije daleko je od apsolvirane, te je cilj sekcije potaknuti diskusije koje bi nastavile tradiciju sociološkog propitkivanja europskih tema.

Plan rada sekcije sastoji se od organiziranja tribina, predavanja i radionica na kojima će sociolozi i sociologinje, ali i znanstvenice i znanstvenici iz ostalih disciplina otvarati i propitivati ove teme zainteresiranoj stručnoj i široj javnosti.

Voditelj sekcije

Nikola Petrović
E-mail: nikola@idi.hr

Tajnik sekcije

Filip Fila
filip@idi.hr

Scroll to Top